Lọc nước bằng Vitamin C

Lọc nước bằng Vitamin C có hiệu quả không | Lời khuyên từ chuyên gia

Lọc nước bằng Vitamin C

Nhiều người đã biết thì Clo chính là chất được sử dụng chính vào hệ thống xử lý nước sinh hoạt ở các thành phố lớn. Do một vài yếu tố khiến cho nồng độ Clo trong nước thường cao hơn mức cho phép nước khiến nước sử dụng có mùi nồng nặc. Vậy chúng…